Privacy statement

DISCLAIMER

DNL Groep verleent u hierbij toegang tot www.dnlgroep.nl “website” en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen. Daarbij behoudt DNL Groep zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

DNL Groep spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van DNL Groep. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de website. DNL Groep oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan DNL Groep nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

AUTEURSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij DNL Groep en haar bezoekers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van DNL Groep, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

PRIVACY

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

BEDRIJFSGEGEVENS

Naam bedrijf: De nieuwe lichting Groep B.V.

Website: www.denieuwelichting.nl

Inschrijfnummer KvK: 27172537

BTW-nummer: 8092.34.567.B.01

TOESTEMING

U geeft ons toestemming om de door u verstrekte persoonsgegevens te gebruiken om direct mailings aan u te zenden die commerciële boodschappen of berichten inzake bemiddeling in banen, stages, traineeships, evenementen, starterfuncties, doorgroeifuncties en gerelateerde producten en diensten van DNL Groep en haar labels Studentalent, Findem en XL.

E-MAIL

In het kader van onze dienstverlening leggen wij uw gegevens vast in onze database ten behoeve van het gebruik op Dnlgroep.nl.

Wij kunnen voor u interessante vacatures selecteren en deze per e-mail aan u verzenden. Ook kunnen wij u in het kader van een gesloten overeenkomst aanbiedingen doen over vergelijkbare producten en diensten van DNL Groep en haar labels Studentalent, Findem en XL. U hebt de mogelijkheid om uw e-mailadres af te melden.

POSTADRES

Wij gebruiken uw postadres voor het verzenden van reclameboodschappen met informatie over producten en diensten.

TELEFOONNUMMER

Wij kunnen u telefonisch benaderen om u op de hoogte te stellen van interessante aanbiedingen van DNL Groep en haar labels Studentalent, LINQ, MELON en XL.

COOKIES

Wij maken gebruik van tijdelijke Google Analytics cookies op onze websites. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van de onze website gemakkelijker te maken. Hiervoor hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google, waarbij wij het laatste octet van het IP-adres maskeren, ‘gegevens delen’ hebben uitgezet en geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties en derden.

VEILIGHEID GEGEVENS

Als wij bepaalde kritieke informatie van u ontvangen of aan u overdragen, zoals financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. Op de pagina waar uw persoonsgegevens verstrekt wordt, maken wij gebruik van een beveiligde verbinding.

TOEGANG TOT UW GEGEVENS

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren dan heeft u de mogelijkheid om middels onderstaand contact gegevens hierover contact met ons op te nemen.

CONTACT GEGEVENS

Als u vragen heeft of wenst te reageren op onze Privacy Policy, dan kun u contact opnemen via info@dnlgroep.nl of bellen met onze hoofdkantoor op 070 891 33 00.

AANSPRAKELIJKHEID

Onze websites bevatten links naar andere internetsites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het doen en laten van andere internetsites met betrekking tot uw privacy. Wij raden u aan om op te letten wanneer u onze websites verlaat en om de privacy verklaring van elke website te lezen die persoonsgebonden informatie verzamelt. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van onze websites. DNL Groep en haar labels Studentalent, Findem en XL zijn niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de informatie op onze websites. Evenmin is DNL Groep en haar labels Studentalent, Findem en XL verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of toegang tot onze websites. DNL Groep en haar labels Studentalent, Findem en XL zijn te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen informatie van onze website te verwijderen. De veiligheid van gegevens die via Internet worden verzonden kan niet voor 100% worden gegarandeerd. Wij doen alle moeite om uw persoonlijke gegevens te beveiligen, maar kunnen bijgevolg niet volkomen garant staan voor de veiligheid van de door u toegezonden informatie.

UITSCHRIJVEN

Om uw geregistreerd profiel bij één van onze websites te verwijderen, moet u contact opnemen met een vestiging bij u in de buurt om uit te laten schrijven.

WIJZIGINGEN

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij op dit pagina publiceren.

Cookies

Wij gebruiken onze eigen en third-party cookies zodat we beter begrijpen hoe de website gebruikt worden en wij de ervaring op onze website kunnen verbeteren.

Accepteren
Beheren